E-learning

Pentru e-learning, în cadrul școlii noastre, sunt utilizate platformele Google Classroom (on-line learning) împreună cu Google Meet (video learning) și Microsoft Teams (on-line learning și video learning).

Google Classroom

Google Meet

Microsoft Teams