Anunțuri

Mobilitatea personalului didactic

Pagina dedicată de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, actualizată constant.


Navetă (09.01.2023)

  • Cererile pentru navetă se depun la secretariatul școlii până în data de 10 a fiecărei luni pentru luna următoare.
  • Plata se va efectua în intervalul 25-28 a lunii curente pentru luna următoare.

Bursele elevilor vor fi încărcate pe carduri până în data de 15 a fiecărei luni (08.01.2023)


Profesionalizarea carierei didactice (29.03.2022)


Reluare cursuri în format fizic (06.11.2021)

Conform ordinului comun al miniștrilor educației și sănătății din 5 noiembrie 2021 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 5338/2015 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 și a OME nr. 5549 din 5 noiembrie 2021 privind structura anului școlar 2021-2022 vă informăm că școala noastră va relua cursurile în format fizic, începând de luni, 8 noiembrie 2021, având în vedere că 68% din personalul școlii este vaccinat împotriva SARS-CoV-2.


Vaccinare împotriva COVID-19 (05.11.2021)

  • Persoane vaccinate în unitate: 51
  • Ponderea personalului vaccinat raportat la numărul total al angajaților: 68%
  • Date publicate conform adresei Ministerului Educației nr. 429 / 29.10.2021

Formularul 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând pâna la 3,5% din impozitul anual datorat, conform OPANAF 15/ 07.01.2021 (01.03.2021)


Unitatea noastră școlară participă la expoziția organizată de editura educațională internațională Twinkl cu tema „Creatori de mărțișoare” (28.02.2021)