Înscrierea în învățământul preșcolar

Înscrierea/reînscrierea în învățământul preșcolar în anul școlar 2023-2024

Rezultate

Programul de lucru al comisiei de înscriere

 • luni-joi, orele 8:00-18:00
 • vineri, orele 8:00-16:00

Acte necesare pentru înscriere

Înscrierea se face la secretariatul unității (str. Mihai Viteazul, nr. 41) prin depunerea unei cereri-tip și a documentelor justificative:

 • cererea de înscriere
 • declarație pe proprie răspundere (în anumite situații)
 • copie certificat de naştere copil
 • copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal
 • hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul)
 • adeverinţe de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentanți legali

Calendar înscriere

 • Etapa de reînscrieri – 20-24 mai 2024
 • Etapa I de înscriere – 27 mai -14 iunie 2024
 • Etapa II de înscriere – 17 iunie – 5 iulie 2024
 • Etapa de ajustări – 19-29 august 2024

Criterii de departajare

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criterii:

 • copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
 • domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
 • ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de muncă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ
 • respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea

Alte informații

Arhiva