Prezentare

Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” este o instituție școlară de prestigiu din municipiul Sighetu-Marmației, înființată în anul 1960 (școala în limba română). Clădirea veche a școlii a fost construită în anul 1885, în aceasta funcționând de-a lungul timpului diferite instituții de învățământ confesionale sau în limba maghiară.


Înscrierea la grădiniță 2024 | Înscrierea în clasa pregătitoare 2024


Intrarea principală a școlii

Şcoala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” este în prezent organizată pe 3 niveluri de învăţământ: preşcolar, primar şi gimnazial. În ciclul preşcolar funcţionează 3 grupe, în ciclul primar 15 clase, iar în ciclul gimnazial 12 clase. În total în instituție sunt înscriși aproape 800 de elevi și preșcolari. Şcoala noastră dispune de următorul personal didactic şi didactic auxiliar: 17 învăţători / profesori pentru învăţământul primar, 30 profesori învăţământ gimnazial, psiholog şcolar, secretară, contabilă, bibliotecară, administrator patrimoniu şi analist programator.


Echipa managerială a şcolii şi Consiliul de Administraţie au fost şi sunt preocupate de asigurarea unui management eficient care vizează probleme prioritare, pentru aplicarea Legii Educaţiei, cum ar fi: aplicarea Curriculum-ului naţional şi a noului Plan cadru, dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin elaborarea unor proiecte de investiţii, asigurarea unor resurse financiare extrabugetare, elaborarea unui Proiect de dezvoltare a şcolii. Eforturile considerabile depuse de echipa managerială şi de întreg colectivul de cadre didactice se materializează an de an în rezultatele foarte bune obţinute de elevii şcolii la olimpiade şi concursuri şcolare, la evaluarea naţională şi admiterea în liceu, astfel confirmându-se dorinţa de formare şi instruire clădită în deprinderile elevilor şcolii noastre, în vederea instruirii şi formării pentru societatea viitorului. Actuala conducere a şcolii împreună cu întreg colectivul de cadre didactice al şcolii fac eforturi considerabile, în actuala conjunctură social-economică, să menţină tradiţia şi prestigiul şcolii.

Sala de sport inaugurată în decembrie 2018