Biblioteca

Pagina de Facebook a bibliotecii: https://www.facebook.com/bibliotecamihalyi

           Biblioteca şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal e de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii periodice, alte documente specifice şi baze de date, pentru a facilita utilizarea acestora de către beneficiari în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere.

           Este organizată unitar pentru întreaga instituţie de învăţământ în care funcţionează, respectând  normele de încadrare cu personal de specialitate conform legislaţiei în vigoare.

           Biblioteca oferă resurse pedagogice informaţionale necesare elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programele de instruire şi nevoile de perfecţionare metodică.

           Prin activitatea sa, biblioteca şcolară, participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii şi profiluri de învăţământ. În conformitate cu funcţiile şi misiunile sale, răspunde nevoilor beneficiarilor de documentare şi informare.

           Bibliotecile şcolare sunt coordonate, la nivel local, de către directorul unităţii de învăţământ şi Consiliul de Administraţie. Coordonarea metodologică a bibliotecilor şcolare revine Casei Corpului Didactic, la nivel judeţean.

           Misiunea bibliotecii şcolii este de a asigura elevilor şi cadrelor didactice accesul la informaţie şi documentaţie, de a susţine procesul instructiv-educativ şi de participare la dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor.