Oferta educațională

An școlar 2021 – 2022

Resurse umane

 • Personalul didactic şi didactic auxiliar
  • 6 educatori / profesori pentru învățământ preșcolar
  • 18 învățători / profesori pentru învățământul primar
  • 35 profesori învățământ gimnazial
  • psiholog
  • logoped
  • secretară
  • contabilă
  • administrator patrimoniu
  • bibliotecară
  • analist programator
 • Personalul nedidactic
  • 8 îngrijitoare
  • bucătar
  • mecanic întreținere
  • 2 paznici
 • Cabinet medical școlar
  • medic
  • asistentă medicală

Baza tehnico-materială

 • 27 săli de clasă
 • 3 săli de grupă cu triplă funcționare
 • sală multimedia și de activități pentru preșcolari
 • 3 cabinete
 • cabinet de informatică / sală multimedia
 • cabinet psihopedagogie / logopedie
 • cabinet medical școlar
 • bibliotecă școlară
 • sală media / revistă școlară
 • sală de sport cu vestiare
 • sală de antrenamente
 • două terenuri de sport în curtea școlii
 • birou pentru director și director-adjunct
 • birou pentru secretariat
 • birou contabilitate
 • birou administrativ
 • sală pentru arhiva școlii
 • sală pentru depozitat lapte / corn / măr
 • chioșc alimentar
 • bucătărie
 • spălătorie
 • sală de mese
 • beci pentru depozitat alimente și materiale didactice
 • două ateliere
 • sală pentru centralele termice

Clase și grupe preconizate în anul școlar 2021-2022

 • Învățământ preșcolar (număr grupe)
  • Grupa mică – 1
  • Grupa mijlocie – 1
  • Grupa mare – 1
 • Învățământ primar (număr clase)
  • Clasa pregătitoare – 3
  • Clasa a I-a – 3
  • Clasa a II-a – 3
  • Clasa a III-a – 3
  • Clasa a IV-a – 3
 • Învățământ gimnazial (număr clase)
  • Clasa a V-a – 3
  • Clasa a VI-a – 3
  • Clasa a VII-a – 3
  • Clasa a VIII-a – 3

Curriculum la decizia școlii (CDȘ – opționale):

 • Învățământ primar
  • limba engleză
 • Învățământ gimnazial
  • educație pentru sănătate
  • matematică
  • lectura ca abilitate de viață