Oferta educațională

An școlar 2020 – 2021

Resurse umane

 • Personalul didactic şi didactic auxiliar
  • 6 educatori / profesori pentru învățământ preșcolar
  • 17 învățători / profesori pentru învățământul primar
  • 35 profesori învățământ gimnazial
  • psiholog
  • logoped
  • 2 secretare
  • contabilă
  • administrator patrimoniu
  • bibliotecară
  • analist programator;
 • Personalul nedidactic
  • medic
  • asistentă medicală
  • 8 îngrijitoare
  • bucătar
  • mecanic întreținere
  • 3 paznici

Baza tehnico-materială

 • 27 săli de clasă
 • 3 săli de grupă cu triplă funcționare
 • sală multimedia și de activități pentru preșcolari
 • 3 cabinete;cabinet de informatică / sală multimedia
 • cabinet psihopedagogie/logopedie
 • cabinet medical
 • bibliotecă școlară
 • sală media / revistă școlară
 • sală de sport cu vestiare
 • sală de antrenamente
 • două terenuri de sport în curtea școlii
 • birou pentru director și director-adjunct
 • birou pentru secretariat birou contabilitate
 • birou administrativ
 • sală pentru arhiva școlii
 • sală pentru depozitat lapte / corn / măr
 • chioșc alimentar
 • bucătărie
 • spălătorie
 • sală de mese
 • beci pentru depozitat alimente și materiale didactice
 • două ateliere
 • sală pentru centralele termice

Clase și grupe preconizate în anul școlar 2020-2021

 • Învățământ preșcolar
  • Grupa mică – 1
  • Grupa mijlocie – 1
  • Grupa mare – 1
 • Învățământ primar
  • Clasa pregătitoare – 3
  • Clasa a I-a – 3
  • Clasa a II-a – 3
  • Clasa a III-a – 3
  • Clasa a IV-a – 3
 • Învățământ gimnazial
  • Clasa a V-a – 3
  • Clasa a VI-a – 3
  • Clasa a VII-a – 3
  • Clasa a VIII-a – 3

Curriculum la decizia școlii (CDȘ – opționale):

 • Învățământ primar
  • limba engleză – clasele a III-a A a – III-a B, a IV-a A, a IV-a B și a IV-a C
 • Învățământ gimnazial
  • informatică – clasele a VIII-a A și a VIII-a B
  • educație pentru sănătate – clasele a V-a A, a V-a B, a V-a C, a VI-a B, a VII-a A, a VII-a B, a VII-a C și a VIII-a C
  • matematică – clasele a VI-a B, a VI-a C, a VIII-a A, a VIII-a B și a VIII-a C
  • geografie – clasa a VI-a A