Istoric

De-a lungul anilor, în Maramureşul istoric, municipiul Sighetu-Marmaţiei a fost şi rămâne un important centru economic, cultural şi spiritual, o adevărată capitală a sufletului maramureşean. Marcat de influenţa sistemelor politico-administrative ale vremii, oraşul a cunoscut etape de puternică dezvoltare, dar şi momente de stagnare sau cădere. În ultimii ani au început să se cristalizeze elementele societăţii bazate pe economia de piaţă, deschizând noi perspective în evoluţia municipiului. Gospodarii oraşului se confruntă cu o multitudine de probleme pentru asigurarea unor condiţii civilizate de muncă, viaţă şi trai, în schimbarea mentalităţii cetăţeanului, pentru armonizarea unei comunităţi locale unitare şi responsabile.

Clădirea școlii la începutul secolului XX

Municipiul nostru s-a personalizat în timp prin remarcabile instituţii de cultură cum ar fi: Academia de Drept (1836), Asociaţiunea pentru cultura poporului român din Maramureş (1860), Preparandia română (1862), Liceul Dragoş Vodă (1919). Între astfel de instituţii de cultură se înscrie şi şcoala noastră „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa” care funcţionează în două corpuri de clădire construite în etape distincte. Construcţia veche datează din anul 1885, în ea funcţionând Şcoala Primară şi Şcoala Civilă care ulterior s-a transformat în Gimnaziul Romano-Catolic pentru fete, până în anul 1948, când clădirea Şcolii se naţionalizează, iar călugăriţele se retrag la mănăstiri. Din anul 1948 şi până în anul 1960 în clădirea veche a funcţionat Liceul Mixt Maghiar, iar din septembrie 1960 a luat fiinţă Şcoala elementară de 7 ani nr. 3 cu limba de predare romană, care în anul şcolar 1965-1966 devine de 8 ani, având până în anul 1968 şi clase cu limba de predare maghiară. În 1968, din cauza numărului mare de elevi, s-a construit noul corp de clădire care s-a ataşat construcţiei vechi. În 2017-2018 s-a construit o sală de sport nouă, modernă, în suprafață de joc de 430 mp, cu anexele aferente, pentru ca orele de educație fizică și sport să poată fi desfășurate în cele mai bune condiții.

Pentru a cinsti memoria celui care a fost cărturar patriot, doctor în ştiinţe juridice şi membru al Academiei Române şi care prin opera sa a „dezgropat gloria străbună şi a înviat conştiinţa naţională”, şcoala noastră a adoptat, la 1 septembrie 2000, denumirea de Şcoala cu clasele I-VIII „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”.

În decursul timpului acest lăcaş de cultură, situat în inima Sighetului şi-a cultivat prestigiul formând între zidurile sale minţile şi inimile a zeci de generaţii. Mulţi dintre oamenii de cultură, profesori, medici, ingineri, tehnicieni sau muncitori de prestigiu, au fost elevii şcolii noastre. Instituţie emblematică a învăţământului maramureşean, aceasta şi-a trimis solii competenţei în amfiteatrele unor reputate instituţii de învăţământ superior din ţară şi de peste hotare.